Diễn đàn Diễn đàn > Đăng ký thành viên
  Giúp đỡ Giúp đỡ   Tìm trên diễn đàn    Đăng ký    Đăng nhập

Đăng ký thành viên


Quy định chung của diễn đàn
Việc Đăng ký tham gia vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí.
Trước khi đăng ký, tất cả đều phải đồng ý với những quy ước sau:

 

  • Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ.
  • Không đưa lên các bài liên quan đến chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
  • Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.
  • Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, mạ lị nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
  • Xin đừng gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước. Ðây là một diễn đàn có tính cách cá nhân vì vậy nội dung bài gởi chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào.