Diễn đàn Diễn đàn > Trợ giúp
  Giúp đỡ Giúp đỡ   Tìm trên diễn đàn    Đăng ký    Đăng nhập

Trợ giúp


Chọn chủ đề trợ giúp
Đăng kí và đăng nhập vào forum
Tại sao tôi không thể đăng nhập
Tôi có cần phải đăng kí ?
Quên mật khẩu
Tôi đã đang kí nhưng không thể đăng nhập ?

Tùy chọn người dùng và cấu hình diễn đàn
Làm sao để tôi thay đổi tùy chọn của diễn đàn
Thời gian trên diễn đàn không giống ở chỗ tôi
Thứ hạng của tôi chỉ ra điều gì ?
Tôi có thể thay đổi thứ hạng không?
Tôi có thể dùng trình duyệt gì để xem forum?

Gửi bài viết
Gửi bài viết mới như thế nào?
Làm sao để xóa bài viết?
Làm sao để sửa lại bào viết?
Thêm chữ kí vào cuối bài viết?
LÀm sao để tạo bình chọn?
Tại sao tôi không thể xem được một forum?
Bài viết của tôi không heienr thị, hoặc là 'Bị ẩn' hoặc là 'Chờ xét duyệt' '
Ô soạn thảo bài viết

Định dạng bài viết
BBCode là gì ?
Tôi có thể dùng HTML hay không?
Emoticons là gì
Tôi có thể gửi ảnh không?
Bài viết bị đóng là sao ?

Nhóm thành viên
Admin của forum là gì ?
Mod là gì?
Nhóm thành viên là gì?

Tin nhắn
Tin nhắn là gì?
Tôi không thể gửi tin nhắn
Tôi không thể gửi tin nhắn cho một số người
Làm sao tôi ngăn 1 số người gửi tin nhắn cho mình ?

RSS Feeds
RSS Feed là gì?
How Do I Subscribe to the Forums RSS Feeds?

Calendar System
What is the Calendar System?
How do I create a Calendar Event?


Đăng kí và đăng nhập vào forum
Tại sao tôi không thể đăng nhập
Để đăng nhập diễn đàn, bạn phải có Tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã điền khi bạn đăng kí. Nếu bạn chưa đănng kí thì bạn phải đăng kí trước đã. Nếu bạn đã đăn kí mà vẫn chưa đăng nhập được, bạn phải xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ Cookie không đã. Nếu bạn đã bị cấm truy cập diễn đàn, hãy liên hệ Admin
Lên trên

Tôi có cần phải đăng kí ?
Bạn có thể không cần đăng kí để gửi bài viết lên diễn đàn, điều đó tùy thuộc vào việc Admin có cho phép người chưua đăng kí được phép gửi bài viết vào một forum nào đó. Tuy nhiên, việc đăng kí thành viên mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích, và việc đó chỉ tốn khoảng vào phút. Vì vậy chúng tôi đề nghị bạn đăng kí thành viên
Lên trên

Quên mật khẩu
Nếu bạn quên mất mật khẩu của bạn thì đừng vội lo lắng. Mật khẩu không thể tạo lại được, nhưng có thể làm mới. Để làm mới mật khẩu , bạn hãy click vào nút đăng nhập, ở cuối trang đăng nhập, bạn sẽ thấy một link dẫn bạn đến trang yêu cầu làm mới mật khẩu.
Lên trên

Tôi đã đang kí nhưng không thể đăng nhập ?
Nó có thể do bạn không viết bài nào trong một thời gian , hoặc chưa từng viết bài nào. Đó là điều bình thường đối với Admin khi xóa các thành viên không tham gia các hoạt động khỏi CSDL để làm nhẹ hệ thống.
Lên trên

Tùy chọn người dùng và cấu hình diễn đàn
Làm sao để tôi thay đổi tùy chọn của diễn đàn
Bạn có thể thay đổi ở đây : Bảng điều khiển , khi bạn đã đăng nhập
Lên trên

Thời gian trên diễn đàn không giống ở chỗ tôi
Thời gian trên diễn đàn được thiết lập bởi Admin. Để thay đổi thời gian diễn đàn cho riêng mình, bạn hãy vào : Bảng điều khiển, và chỉnh sửa khoảng thời gian chênh lệch giữa bạn và Admin.
Lên trên

Thứ hạng của tôi chỉ ra điều gì ?
Thứ hạng cảu thành viên chỉ ra mức độ đóng góp của thành viên đó cho diễn đàn
Lên trên

Tôi có thể thay đổi thứ hạng không?
Bạn có thể, bằng cách đóng góp thật nhiều cho diễn đàn
Lên trên

Tôi có thể dùng trình duyệt gì để xem forum?
You can use this forum with almost any web browser that supports XHTML and JavaScript. For full functionality we recommend that you use Internet Explorer 7+, Firefox, Opera 9+, and Netscape 9+. Safari and versions of Internet Explorer prior to version 7, will run but with reduced functionality.
Lên trên

Gửi bài viết
Gửi bài viết mới như thế nào?
Để gửi bài mới, bạn hãy vào chuyên mục bạn muốn gửi bài và click vào nút gửi bài ở phía trên.
Lên trên

Làm sao để xóa bài viết?
Bạn hãy đăng nhập và mở bài viết đó ra. Sau đó click vào nút xóa bài viết ở phái trên bài viết
Lên trên

Làm sao để sửa lại bào viết?
Bạn hãy đăng nhập và mở bài viết đó ra. Sau đó click vào nút sửa bài viết ở phái trên bài viết
Lên trên

Thêm chữ kí vào cuối bài viết?
Bạn hãy vào mục cá nhân trong Bảng điều khiển,
Lên trên

LÀm sao để tạo bình chọn?
Nếu bạn có quyền tạo bình chọn, bạn sẽ thấy 1 nút 'Tạo bình chọn' ở đầu trang của trang bài viết. Khi tạo bầu chọn, bạn phải điền câu hỏi và ít nhất 2 lựa chọn cho mọi người.
Lên trên

Tại sao tôi không thể xem được một forum?
Forum có tùy chọn cho phép chỉ một nhóm người có thể truy cập vào một chuyên mục nhất định. Chỉ có Mod hoặc Admin mới được cấp quyền này
Lên trên

Bài viết của tôi không heienr thị, hoặc là 'Bị ẩn' hoặc là 'Chờ xét duyệt' '
Điều này có nghĩa là bạn mới gửi một bài viết cần đến sự xem xét của Admin
Lên trên

Ô soạn thảo bài viết
Bạn có thể dùng Internet Explorer 5.0 trở lên hoặc Firefox
Lên trên

Định dạng bài viết
BBCode là gì ?
BBcodes cho phép bạn định dạng bài viết cảu bạn trong forum.
Lên trên

Tôi có thể dùng HTML hay không?
HTML không được phép dùng trong bài viết của bạn, nó sẽ bị mã hóa nếu bạn cố tình chèn mã HTML vào.
Lên trên

Emoticons là gì
Emoticon là những icon thể hiện tậm trạng của bạn trong bài viết, có dạng những hình mặt cười
Lên trên

Tôi có thể gửi ảnh không?
Điều này phụ thuộc vào cấu hình của Admin
Lên trên

Bài viết bị đóng là sao ?
Chủ đề bị đóng là các chủ đề mà Admin hoặc Mod không cho phép các thành viên tiếp tục post bài
Lên trên

Nhóm thành viên
Admin của forum là gì ?
Admin là người có quyền quản lý cao nhất trong điễn đàn
Lên trên

Mod là gì?
Mod là những người trợ giúp cho Admin để điều hành diễn đàn
Lên trên

Nhóm thành viên là gì?

Lên trên

Tin nhắn
Tin nhắn là gì?
Là những tin nhắn riêng của các thành viên trong diễn đàn cho nhau
Lên trên

Tôi không thể gửi tin nhắn
Có thể do người được nhắn tin đã ngăn các tin nhắn đến từ bạn
Lên trên

Tôi không thể gửi tin nhắn cho một số người

Lên trên

Làm sao tôi ngăn 1 số người gửi tin nhắn cho mình ?

Lên trên

RSS Feeds
RSS Feed là gì?
RSS, which stands for Really Simple Syndication, is a technology using XML that allows web sites to syndicate web site content. If the forum administer has enabled RSS Feeds you can subscribe to any of the RSS Feeds available in the forum so you are always up-to-date with the latest Posts or Calendar Events.
Lên trên

How Do I Subscribe to the Forums RSS Feeds?
There are many ways you can subscribe to one or all of the RSS Feed's available within the forum, by either; using a Web Browser that supports Live RSS Bookmarks (Firefox, IE7, Safari, Opera), using an online RSS News Reader, using Windows Vista Sidebar, installing an RSS News Reader on your computer, or using an email program that supports RSS like Mozilla Thunderbird.
Lên trên

Calendar System
What is the Calendar System?
The Calendar System is a built in Calendar System that works very much like a normal calendar or diary, with Week View, Month View, and Year View. You can select what Week, Month, or Year, you wish to view and see Calendar Events and member birthdays for your selected date.
Lên trên

How do I create a Calendar Event?
If the forum administrator has granted a member or group permission to create a Calendar Event you can select an 'Event Date' when creating a New Topic. This Event can then be viewed in like any other Forum Topic or through the Calendar System where it is displayed under the date the event occurs on.
Lên trên

Di chuyển nhanh