Giúp đỡ Giúp đỡ   Tìm trên diễn đàn    Đăng ký    Đăng nhập

N�n ch�i poker live hay poker online? C�i n�o th&#

   Gửi trả lời Gửi trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Hỗ trợ Hỗ trợ
thuha2002 Xem danh sách
Lính mới
Lính mới


Gia nhập: 30/7/19
Trạng thái:
Bài viết: 32
  Trích dẫn thuha2002 Trích dẫn  Gửi trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Chủ đề: N�n ch�i poker live hay poker online? C�i n�o th&#
    Ngày gửi: 22/8/19 lúc 14:59
vừa mới ��y, nhiều c�c bạn lừng chừng giữa việc ch�i poker live v� ch�i poker online. N�n theo trục ��ờng n�o? C�i n�o dễ kiếm tiền h�n? �ặc th� trong bối cảnh Viet Nam �ã bắt �ầu cho ph�p tổ chức những clb ch�i poker. mặc dầu mới chỉ ��ợc khai triển theo hình thức ��nh giải, �iều ấy vẫn l�m thổi b�ng l�n phong tr�o poker trong n�ớc.
�ặc �iểm của ch�i poker live

       
       phần nhiều ng�ời ch�i poker live tại nh� c�i c� kỹ n�ng trong khoảng yếu �ến nh�ng nh�ng, ch�i rộng rãi b�i (loose) v� thụ �ộng (passive). �iều n�y tức thị l�ợng ng�ời nh�ng nh�ng xem Flop sẽ cao hay nhắc c�ch kh�c c�c bạn th�ờng xuy�n phải ch�i c�c v�n b�i ��ng ng�ời (multiway). c�c bạn sẽ cần ch�i thật chặt ở Pre-Flop v� k�ch cỡ raise/3-bet ở pre-flop sẽ to h�n l�c ��nh online cực nhiều (open raise 10 bb hay 3-bet 5x l� chuyện th�ờng).
       

�ặc �iểm của ch�i Poker online


       
       Một trong c�c kh�c biệt dễ thấy nhất giữa poker live v� poker online l� tốc �ộ ch�i. Poker online diễn ra nhanh h�n cực nhiều. Trong c�ng một khoảng thời gian, bạn c� thể ch�i số l�ợng v�n b�i gấp cả chục lần ��nh live (nhất l� nếu nh� bạn ch�i phổ th�ng b�n cộng l�c). �iều �ấy dẫn �ến việc c�c bạn kiếm tiền rất nhanh (nếu c�c bạn ch�i giỏi) v� thua tiền cũng rất nhanh (nếu bạn ch�i dở). Kh�ng chỉ vậy, c�c bạn sẽ cảm gi�c mình gặp bad beat �ều �ặn h�n. Ch�nh �iều n�y khiến một v�i ng�ời lầm t�ởng poker online c� �n lận.
       
       
       So với poker live, �ối thủ của bạn khi ch�i poker online c� vẻ kh� x�i h�n nhiều. c�c bạn th�ờng gặp lối ch�i rất hổ b�o (aggressive). Ng�ời ta nghĩ rằng trình �ộ của ng�ời ch�i poker online t��ng ���ng với ng�ời ch�i live ở stake cao gấp 10 lần (v� dụ ng�ời ch�i online ở NL 05/1$ c� trình �ộ ngang ng�ời ch�i live ở NL 5/10$). rộng rãi ng��i ��nh live t��ng �ối tốt nh�ng l�c v�o ch�i poker online thì ch�a th�ch ứng ��ợc, rồi khi thua lại �ổ tại �poker online to�n setup, gian lận�.
       
       
       thời gian nghĩ suy trong poker online ch�i casino online l� tr�nh ��ợc h�n, bạn kh� th�ng minh v� ứng biến h�n. Ch�nh vì vậy, yếu tố quyết �ịnh th�nh c�ng khi ch�i poker online l� c�c bạn phải vun �ắp ��ợc một bộ khung chiến thuật ki�n cố, c�n bằng. khi ấy c�c bạn c� thể ứng dụng chiến thuật �ấy nh� một con robot. dĩ nhi�n tỷ lệ thắng (winrate) sẽ giảm xuống so với khi c�c bạn c� thời kì nghĩ suy thật chu ��o cho mỗi n�ớc �i, nh�ng n� sẽ ��ợc b� �ắp nhờ số l�ợng lớn v�n b�i b�n ch�i. tuy thế, �iều n�y cũng khiến 1 v�i online �pro� d� rằng c� kiến thức nền m�ng chắc chắn nh�ng lại thiếu �i t�nh s�ng tạo. Họ c� thể gặp trắc trở v� ch�i rất tệ ở những game/tình huống h�i kh�c với thứ họ c�y th�ờng nhật.
       

T�m lại, ch�i poker live hay online dễ kiếm tiền h�n?
So s�nh giữa ch�i poker live ở Việt Nam hiện nay v� ch�i poker online ở c�c s�n poker quốc tế thì ch�i online tỏ ra l� một lựa chọn tốt h�n, nếu bạn muốn ch�i poker nh� một nghề kiếm tiền. Còn nếu c�c bạn l� một ng�ời ch�i ti�u khiển, poker live sẽ mang �ến cho bạn phổ biến trải nghiệm th� vị h�n.
X�ng xe 20k, bữa tr�a 50k, 8h l�m việc 200k.

phổ qu�t bạn hay t�nh kiểu bữa nay ho�, thực ra l� ko ho� vì mất toi cả 1 ng�y rồi, mình phải t�nh hết v�o mới ��ng.
Vậy chi ph� nhất �ịnh 1 th�ng �i ��nh poker l� 270k x 26=7 triệu. ��y cũng l� Thống k� h�i khi bạn �i l�m 1 c�ng t�c gì �� kh�c kiếm sống. M� thực ra l��ng 7tr ở HN l� kh� thấp.
Tiếp �ến l� c�i tour h�ng ng�y: c�i mốc 1m2 thì hầu nh� ng�y n�o cũng c� , GTD th�ờng 60M trở l�n. Giải nhất trợ thì t�nh l�ng nh�ng l� 20M. nếu nh� mỗi ng�y ch�i 1 tour 1M2 thì 1 th�ng hết 1.2 x 26=31.2M
c�ng cả 7tr ở tr�n l� 38M l�m tròn th�nh 40 �i. C� tức l� nếu ��nh ng�y n�o cũng thua 1 buyin v� ko rebuy thì th�ng �m 40M. v� �ịch �c 2/26 ng�y mới ho�, 3/26 thì th�ng �ấy lãi 20M. thực thụ thì số cao thủ v� �ịch ��ợc �ến 3 lần trong th�ng cực hi hữu, sắp nh� th�ờng c�. Còn nếu ng�y n�o cũng ��nh mấy c�i tour 500k trở xuống thì theo mình n� chỉ ��ng �ể giải tr�, c� thắng cực nhiều cũng kh�ng bằng ng�ời �i l�m. �ặc tr�ng rộng rãi player c� lề th�i tìm 2-3-4 ch�n ở c�c tour nhỏ, GTD thấp, kh�n xiết sai lầm.

Lên trên
 Gửi trả lời Gửi trả lời
 

Di chuyển nhanh

Tôi có thể làm gì trong diễn đàn ?