Giúp đỡ Giúp đỡ   Tìm trên diễn đàn    Đăng ký    Đăng nhập

[b]C� c�ợc b�ng �� v� những tình

   Gửi trả lời Gửi trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Hỗ trợ Hỗ trợ
kimcuong230797 Xem danh sách
Binh nhất
Binh nhất


Gia nhập: 29/7/19
Trạng thái:
Bài viết: 47
  Trích dẫn kimcuong230797 Trích dẫn  Gửi trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Chủ đề: [b]C� c�ợc b�ng �� v� những tình
    Ngày gửi: 22/8/19 lúc 14:04
�ối với 1 ng�ời ch�i c� �ộ b�ng ��, sự thay �ổi của b�n c�ợc c� ý nghĩa hết sức quan yếu. Sự thay �ổi của b�n c�ợc sẽ t�c �ộng tới �ch lợi cuối c�ng của ng�ời ch�i c� �ộ b�ng ��, Nh� vậy n�n ng�ời ch�i c� �ộ b�ng �� bắt �ề nghị dự b�o ��ợc những �ổi thay của b�n c�ợc v�o nh� c�i c� �ộ uy t�nL�m vậy sẽ ko t�c �ộng tới kết quả tr�n �ấu, la�i c� t�c dụng l�m c�n xứng l�ợng c� c�ợc v�o hai �ội ch�i. giả tỉ v�o khi n�y, nh� c�i c� th�i �ộ ng��m �ồng ý với mức c�ợc ấy, kh�ng ��a ra bất kì sự �iều chỉnh n�o �ối với mức c�ợc v� b�n c�ợc, vậy thì nh� c�i c� thể �ã c� một trong hai ý nghĩ sau ��y:

       
       
  L�ợng �ặt c�ợc v�o b�n c�ợc tr�n kh�ng to, �ội ma�nh kh�ng nhận ��ợc �a dạng sự l�u ý, khả n�ng b�n c�ợc tr�n ko ��ợc l�u ý phổ qu�t rất cao.
       
       
       
  L�ợng �ặt c�ợc v�o b�n c�ợc d�ới �ã c� sự c�n xứng, nh� c�i vẫn sẽ ko nhớ bất kì b�n n�o �ể kh�ng mang la�i tổn thất lớn.
       

Ở tình trạng n�y, b�n c�ợc tr�n với mức c�ợc to sẽ g�y ra rủi ro ko nhỏ, do những ng�ời �ặt c�ợc h�ớng về �ội ma�nh �ặt c�ợc với mức c�ợc cao v� b�n c�ợc d�ới về ��n thuần l� hòa, �iều n�y chứng tỏ nh� c�i, ng�ời ch�i �ều ko l�u ý ph�n t�ch b�n c�ợc tr�n, Do vậy n�n m� kh�ng �t b�n hòa v� b�n c�ợc tr�n thua �ều xuất hiện trong tình huống n�y.Nếu b�n c�ợc tr�n ở v�o tra�ng th�i nh�ng nh�ng, b�n c�ợc n�y sẽ nhận ��ợc phổ th�ng sự ch� ý h�n, rủi ro cũng ko cao.Kết luận
những tr�ờng hợp nh� c�i ch�ng t�i ph�n t�ch tr�n ��y Hy vọng sẽ gi�p bạn c� c�ch suy �o�n v� ��nh gi� cho chuẩn x�c nhất. Chắc rằng những nh� c�i uy t�n l�m thầu b�ng �� c� �ộ sẽ ko ngừng giảm tỉ lệ �ền l�i k�o ng�ời ch�i v�o tỷ số trận �ấu với những m�nh kh�e tinh t�ớng nh� c�i khi n�o cũng cầm chắc phần thắng. Bởi thế c�c bạn hãy thật bình tĩnh v� ��a l� sự chọn lựa th�ng minh nhất, kh�ng n�n phụ thuộc qu� phổ biến v�o nh� c�i.

Lên trên
 Gửi trả lời Gửi trả lời
 

Di chuyển nhanh

Tôi có thể làm gì trong diễn đàn ?