Giúp đỡ Giúp đỡ   Tìm trên diễn đàn    Đăng ký    Đăng nhập

new balance �æԦͦ��ɦʦŦɦ� �˦ŦԦʦ�

   Gửi trả lời Gửi trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Hỗ trợ Hỗ trợ
BertieFJ Xem danh sách
Lính mới
Lính mới


Gia nhập: 27/6/22
Trạng thái:
Bài viết: 4
  Trích dẫn BertieFJ Trích dẫn  Gửi trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Chủ đề: new balance �æԦͦ��ɦʦŦɦ� �˦ŦԦʦ�
    Ngày gửi: 28/6/22 lúc 08:13
���� �ӦǦ� �ϦͦϦ̦���ί�� new balance �æԦͦ��ɦʦŦɦ� �˦ŦԦʦ�, ���Ԧ�ά �Ӧ� �ӦŦ˦ŦԦӦ�ί�� �ҦӦԦ� �Ħɦ���έ�ӦϦԦ� �˦ŦԦ�ό ή �æʦѦ� �Ŧ�ά�ͦ� ��έ�Ѧ�ς �̦� ���Ħ�ά�¦ѦϦ֦� ��έ�Ѧ̦�. ���Ԧ�ά �Ӧ� �Ŧ�ά�ͦ� ��έ�Ѧ� �ӦϦ�ί�ƦϦͦӦ��� ����ό �Ц��֦�ά �˦ŦԦ�ή �Ŧ�έ�ͦĦԦҦ� �ʦ��� �ʦ˦��Ҧɦ�ές ��ό�˦�ς ����ό �Ӧ�ί�֦˦� �ʦ��Ӧ��ҦʦŦԦ��Ҧ�έ�ͦ� ����ό �ʦ��ϦԦӦҦ�ύ�� NDurance �C �Ӧ� �ϦЦ�ί�� �¦�ί�ҦʦŦӦ��� ��ά�Ӧ� ����ό �Ӧ�ς �ŦͦĦ�ά�̦ŦҦ�ς ��ό�˦�ς REVlite �ʦ��� �ӦϦ�ς ��ά�ӦϦ�ς Cush+. ���� �ŦΦئӦŦѦɦ�ές ��ό�˦�ς �Ħɦ���έ�ӦϦԦ� �Ŧ�ί�Ҧ�ς ���զ��ɦѦ�ύ�̦Ŧͦ� �Ц���ή�̦��Ӧ� Fast Twist 3.0 Pulsar �æɦ� ��έ�æɦҦӦ� �Ц�ό�ҦզԦҦ� �ҦӦ� ��ή�ЦŦĦ�. �� �Ŧ�ώ�ͦԦ̦� ��ί�ҦȦǦҦ� �Ħɦ��ӦǦѦ�ί�Ӧ��� �Ҧ� �̦Ŧ�ά�˦� �¦��Ȧ�ό �ҦӦ� �Ŧ�ά�֦ɦҦӦ� (���Ԧ�ό ��ί�ͦ��� �æʦϦ˦�, ό�֦� �̦�ά�ҦʦŦ�, �ӦŦ˦ɦ�ά) ���˦�ά �Ԧ�ά�Ѧ֦ϦԦ� �ŦЦɦӦԦ�ί��ς �ҦŦͦ���ί�Ϧ� Malbon �ҦӦ� �æ�ώ�ҦҦ� �ʦ��� �Ӧ� �զ�έ�Ѧͦ�, �ʦ���ώς �ʦ��� έ�ͦ� �˦Ϧ�ό�ӦԦЦ� N �ҦӦ� ��έ�Ҧ� �ӦϦ� �ЦϦĦɦ�ύ.

���ɦ� �Ӧ� �Ц�ώ�Ӧ� �ӦϦ�ς έ�Ѧæ� �̦� �Ӧ� new balance ���ͦĦѦɦʦ� �Ц��ЦϦԦӦҦɦ�, �Ӧ� �Ц�ή�Ѧئ̦� �ҦӦ� Malbon ��έ�˦ǦҦ� �ͦ� �ĦǦ̦ɦϦԦѦ�ή�ҦŦ� έ�ͦ� �Ҧ֦���ά�ʦ� �̦� ��έ�˦ӦɦҦӦ� ά�ͦŦҦ�, �֦ئ�ίς �ͦ� �ȦԦҦ�ά�ƦŦ� �ӦǦ� ����ό�ĦϦҦ� �ҦӦ� ��ή�ЦŦĦ�. ���ɦ� �ͦ� �Ӧ� �ЦŦ�ύ�֦ŦӦ� ���Ԧ�ό, �Ӧ� �Ц��Ц�ύ�ӦҦ� �Ħɦ���έ�ӦŦ� �Ԧ˦ɦ�ά �ԦצǦ�ής �ЦϦ�ό�ӦǦӦ�ς, ό�Ц�ς �Ҧʦ˦Ǧ�ή �ŦΦئӦŦѦɦ�ή ��ό�˦� ����ό �ʦ��ϦԦӦҦ�ύ�� NDurance, ���զ��ɦѦ�ύ�̦Ŧͦ� �Ц���ή�̦��Ӧ� Fast Twist 3.0 Pulsar �æɦ� ��έ�æɦҦӦ� �Ц�ό�ҦզԦҦ� �ʦ��� ���Ħ�ά�¦ѦϦ֦� ��έ�Ѧ̦� �̦ɦʦѦ�ϊ��ώ�� �æɦ� �ͦ� �ʦѦ���ή�ҦŦ� έ�Φ� �Ӧ� �ҦӦϦɦ֦�ί��. ���ЦɦЦ�έ�Ϧ�, �̦ɦ� �ŦͦĦ�ά�̦ŦҦ� ��ό�˦� REVlite �Ц���έ�֦Ŧ� �Ŧ˦��զѦ�ά ���ͦӦɦʦѦ��Ħ��Ҧ̦ɦ�ή �ЦѦϦҦӦ���ί�� �ʦ��� �ʦϦѦԦզ�ί�� ����ό�ʦѦɦҦ�, �Ҧ� �ҦԦͦĦԦ��Ҧ�ό �̦� �ӦϦ�ς ��ά�ӦϦ�ς Cush+ �æɦ� �̦ɦ� �ŦΦ��ɦѦŦӦɦ�ά ά�ͦŦӦ� �Ϧ�ή�æǦҦ�. ���ӦԦ�έ�ͦ� �Ҧ� έ�ͦ��� ���ѦɦҦӦϦʦѦ��Ӧɦ�ό �ҦԦͦĦԦ��Ҧ�ό �Ц�ά�ҦɦͦϦ� �ʦ��� �˦ŦԦʦ�ύ �֦�ώ�̦��Ӧ�ς, �Ӧ� �Ц��Ц�ύ�ӦҦ� ��ί�ͦ��� �ԦЦŦѦԦצئ�έ�ͦ� �̦� �Ӧ� ��ή�̦� Malbon script �ҦӦ� �զ�έ�Ѧͦ� �ʦ��� �ӦϦ�ς ��ά�ӦϦ�ς.

�� New Balance �ЦϦͦ�ά�ѦŦ� �ҦӦǦ� ���æϦ�ά �ӦϦ� �ѦŦӦ�ό �̦�ά�ҦʦŦ� �̦� �ӦǦ� new balance 550 greece, �̦ɦ� �Ҧɦ˦Ϧ�έ�Ӧ� �֦��̦Ǧ�ώ�� ��ό�ͦئ� �ʦ��� �֦��̦Ǧ�ώ�� ��ό�ͦئ� ����ό �Ӧ� 1989 �ЦϦ� έ�֦Ŧ� �̦ŦӦ��ӦѦ��Ц�ί �Ҧ� ���æ��ЦǦ�έ�ͦ� �Ӧ�ό�Ц� �Ʀ�ής. ���� �ʦ��� �ЦѦϦǦæϦԦ�έ�ͦ�ς �Ӧ� 550 �Ŧ̦զ��ͦɦ�ό�Ӧ��� �Ҧ� ���Ц˦�ύς �֦Ѧئ̦��ӦɦҦ̦�ύς �ʦ��� ��ί�֦� �֦ѦǦҦɦ̦ϦЦϦɦǦȦ�ί ��ς �ʦŦͦӦѦɦ�ό �ҦӦϦɦ֦�ί�� �ҦԦͦŦѦæ���ί��ς, �� New Balance ��ί�ͦŦӦ��� ό�˦� �ʦ��� �Цɦ� �ЦŦѦɦЦŦӦŦ�ώ�Ħ�ς �̦� �Ӧ� �̦Ϧͦ�έ�˦� �ʦ���ώς �ҦԦͦŦ�ί�ƦŦ� �ͦ� ���Ԧ�ά�ͦŦӦ��� �Ҧ� �ĦǦ̦ϦӦɦ�ό�ӦǦӦ� �C �ʦ��� ��ί�� ����ό �Ӧ�ς �ЦѦϦҦŦ֦�ίς �ʦԦʦ˦ϦզϦ�ί��ς �ӦϦ� ��ί�ͦ��� έ�ͦ� �æ˦Ԧ�ό �ҦӦԦ� «Au Lait» �æɦ� �æԦͦ�ί�ʦ�ς .

�� �ҦŦɦ�ά Made In USA �Ӧ�ς NB ή�Ӧ��� ��ά�ͦӦ� �ЦŦ�ή�զ��ͦ� �æɦ� �Ӧ� �ʦ���ύ�ӦŦѦ� �Ԧ˦ɦ�ά �ʦ��� �ʦ��Ӧ��ҦʦŦ�ή, �̦� �Ӧ� �ҦŦɦ�ά new balance 990 �æԦͦ��ɦʦŦɦ� ��έ�֦Ѧ� ��ώ�Ѧ� ��ά�ͦӦ� �֦ѦǦҦɦ̦ϦЦϦ�ώ�ͦӦ�ς �ҦϦ�έ�� �֦�ί�ѦϦ� �æɦ� �Ӧ� �̦Ŧæ���ύ�ӦŦѦ� ��έ�Ѧ�ς �ӦϦ� �Ŧ�ά�ͦ� ��έ�ѦϦ�ς �ӦϦ�. �� ��ά�Ѧʦ� ���˦�ά�ƦŦ� �Ӧ� �ҦԦ�ή�ӦǦҦ� �̦� ���Ԧ�ή�� �ӦǦ� vegan �Ŧͦ��˦˦��ʦӦɦ�ή �ҦӦ� ��έ�Ѧ̦��Ӧ� ��ώ�ئ�, �Ŧ�ώ �զ�ί�ͦŦӦ��� �ͦ� έ�֦Ŧ� �ӦϦ� ί�Ħɦ� �ԦЦ�ά�ʦ� �ʦ��� ��ί�ҦȦǦҦ� �֦ŦѦɦ�ύ �̦� �Ӧ�ς �ʦ��ͦϦͦɦ�ές �Ŧʦ�ό�ҦŦ�ς. ���ŦĦϦ�έ�ͦϦ� �ӦϦ� ���ԦҦӦǦѦ�ύ �ЦϦɦϦӦɦʦ�ύ �Ŧ�έ�æ֦Ϧ� �Ӧ�ς NB, ��ί�ͦ��� ����ί�Ȧ��ͦ� �ͦ� έ�֦Ŧ� �Ԧ�ά�ѦΦŦ� �ҦԦ̦¦ɦ¦��Ҧ�ός �Ҧ� ���Ԧ�ό �Ӧ� ��έ�ӦئЦ�, �ŦɦĦɦ�ά �˦��̦�ά�ͦϦͦӦ�ς �Ԧ�ό�צ� �Ӧ� ���Ҧ�ά�˦ɦҦӦѦ� �ЦϦ� �Ħɦʦ�ί��ς �֦Ѧ�ώ�ͦϦԦ� �æɦ� �Ӧ� �ЦѦ�ϊό�� �Ӧئ� ������.
Bertie F Jones
Lên trên
 Gửi trả lời Gửi trả lời
 

Di chuyển nhanh

Tôi có thể làm gì trong diễn đàn ?