Giúp đỡ Giúp đỡ   Tìm trên diễn đàn    Đăng ký    Đăng nhập

[b]Yếu tố n�o quyết �ịnh v

   Gửi trả lời Gửi trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Hỗ trợ Hỗ trợ
kimcuong230797 Xem danh sách
Binh nhất
Binh nhất


Gia nhập: 29/7/19
Trạng thái:
Bài viết: 72
  Trích dẫn kimcuong230797 Trích dẫn  Gửi trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Chủ đề: [b]Yếu tố n�o quyết �ịnh v
    Ngày gửi: 25/8/19 lúc 14:54
Trong những l�c ch�i c� �ộ b�ng �� tại những trang web c� �ộ b�ng �� uy t�n nhất thì c�ng c� một v�i vấn �ề về ph��ng ph�p, t�m lý v� vận may cũng h�i l� quan trọng. nh�ng m� �iều ruốt cuộc trong ba �iều n�y �iều n�o mới ch�nh l� cốt lõi �ể quyết �ịnh thắng v� thua của ng�ời ch�i? Vận may cũng c� thể mang tới thắng lợi một thời cho bạn, ph��ng ph�p cũng c� thể duy trì thắng lợi trong một khoảng thời gian, t�m lý của ng�ời ch�i mới l� cốt lõi quan trọng gi�p c�c bạn gi�nh chiến thắng.
D�ới ��y l� 5 c�ch ch�i c� �ộ b�ng �� ki�n cố sẽ thua

       
       
  Dựa v�o kinh nghiệm, ph�n t�ch tr�ờng hợp c�ch ��y kh�ng l�u của 2 �ội b�ng, sức mạnh giữa 2 �ội ra sao.
       
       
       
  Nắm bắt tỷ lệ c�ợc, ph�n t�ch tình huống thắng v� thua của 2 �ội b�ng, dựa v�o lề luật thắng thua của c� �ộ m� �ặt c�ợc.
       
       
       
  T�nh to�n tỷ lệ phần tr�m, ph�n t�nh c�c nguy�n tố về tỷ lệ thắng v� thua của hai �ội b�ng m� r�t kết th�nh tỷ lệ %, dựa v�o những số liệu �� m� �ặt c�ợc.
       
       
       
  Xem tỷ lệ k�o ch�u �, so s�nh k�o Ban �ầu v� k�o trong trận, kết hợp với xu thế �ể ph�n t�ch t� duy của nh� c�i.
       
       
       
  li�n kết lại k�o ch�u � v�o quy phạm với nhau, t�nh to�n giữa hai �iều n�y c� sự ch�nh lệch gì.
       
       
       
  Chuỗi lời khuy�n trong c� �ộ b�ng ��.
       


  .Kỹ n�ng 3: Tốt nhất n�n chọn c�c trận �� cuối tuần, c�c trận b�ng �� v�o buổi tối cuối tuần h�i nhiều, hữu dụng cho chọn lọc trận chiến.Tr�n ��y l� c�c nh�n tố quyết �ịnh thắng thua v� một số mẹo ��n thuần gi�p bạn tr�nh thua trong c� �ộ b�ng �� nh� c�i l� �ề. tuy thế, sẽ c� phổ qu�t tình trạng ngoại lệ v� n� sẽ ko ��ợc ch�nh x�c nh�ng ��n thuần �ều l� t��ng tự. quan yếu h�n hết l� ở ng�ời ch�i, họ phải c� một t� duy tốt, một hiện trạng c�n �ối l�c ch�i c� �ộ. �ấy mới l� c�c yếu tố quyết �ịnh sau rốt của thắng hoặc l� thua trong c� �ộ.

Lên trên
 Gửi trả lời Gửi trả lời
 

Di chuyển nhanh

Tôi có thể làm gì trong diễn đàn ?